ViPR skater

Ice skate, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Ice skate

 
วิธีปฏิบัติ

 

Ice skate, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Ice skate

 

 

 

-ถือ ViPR ไว้ในลักษณะ หันฝ่ามือเข้าหากัน งอข้อศอก 90 องศา

pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Ice skate

-ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปด้านหลัง ทางขวามือ โดยเท้าซ้ายวางในลักษณะเขย่งปลายเท้าขณะเดียวกัน-ให้เหยียดแขนซ้ายชี้ไปที่เท้าด้านขวา และ แขนขวางอข้อศอกไว้
– ค่อยๆ ก้าวเท้าซ้ายกลับสู่ท่า เริ่มต้น พร้อม ViPR*เปลี่ยนข้างฝึกในทิศทางตรงกันข้าม 

 

 

 

 

 

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น