Bosu Side Plank

 

Bosu Side Plank, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Bosu Side Plank

 
วิธีปฏิบัติ

 

Bosu Side Plank, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Bosu Side Plank

-นำ ข้อศอกด้านซ้ายวางตรงกลางลูกBOSU

โดยข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ วางตำ แหน่งร่างกายในลักษณะตะแคงด้านข้าง

-จากนั้นค่อยๆ ยกตัวด้านข้างขึ้น เหลือแต่บริเวณเท้าด้านข้างเท่านั้นที่ติดอยู่กับพ้ืน

– ค้างตัวไว้ตามระยะเวลาที่กำ หนด หายใจเข้า – ออกตลอดเวลา

pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT, Bosu Side Plank

Bosu Side Plank

* สามารถประยุกต์ใช้ท่าฝึกกับพ้ืนปกติได้

* ปรับให้ง่ายด้วยการ งอเข่าพับไปด้านหลัง

 

 

 ข้อควรระวัง

– หลีกเลี่ยงการบิดจากลำ ตัว ทำให้ร่างกายไม่ขนาน ในแนวด้านข้าง
– หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจขณะฝึก

 

 

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น