Smart Toner Twist low to high

 

 Smart Toner Twist low to high

Smart Toner Twist low to high

 
วิธีปฏิบัติ

 

 Smart Toner Twist low to high

Smart Toner Twist low to high

 

 

 

-นำ ยางยืด แขวนไว้กับจุดแขวนตำ แหน่ง ตำ แหน่งใกล้พื้น เหลือที่จับไว้เพียง หน่ึงอัน
-ยืนหันด้านข้างให้กับจุดแขวน และ ยางยืด มือทั้งสอง กำ ที่จับไว้ด้วยกัน
-ยืนในลักษณะ half squat แขนทั้งสองเลยไปด้านขาข้างที่อยู่ใกล้จุดแขวน โดยลำ ตัวและ ขาไม่เอนตาม

 Smart Toner Twist low to high

Smart Toner Twist low to high

-ค่อยๆ เหยียดลำ ตัวขึ้นตรงในลักษณะ โยนของออกจากตัว จนกระทั่งแขนเหยียดเต็มที่ เขย่งปลายเท้าด้านในเพ่ือส่งแรง
-ค่อยๆ งอลำ ตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น

 

 

 

 

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น