TRX Row

“TRX Row”
TRX Row

TRX Row

 
วิธีปฏิบัติ

 

TRX Row, DfitT-Studio

TRX Row

 

 

 

-มือทั้ง สองข้างอยู่ที่ มือจับ หันฝ่ามือเข้าหากัน

-แขนเหยียดตึงโดยสะบักอยู่ตำแหน่งปกติ

-เท้ากว้าง ตัวเอียงขนานกับพ้ืนตามความสามารถ
-เกร็งแกนกลางลำ ตัว รักษาลำ ตัว ตั้งตรง

TRX Row

TRX Row

 

-ค่อยๆดึงตัวเข้าหาที่จับ โดยมืออยู่ระดับอกส่วนล่าง
-เกร็งบริเวณกล้ามเนื้อหลังค้างไว้สักครู่ ค่อยๆ เหยียดแขนตึงกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้น

 

 

 

 

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น