Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

เรื่องของ “Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise”
DfitT-Studio

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

 
วิธีปฏิบัติ

 

DfitT-Studio

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

 

 

 

-ถือดัมเบลไว้ข้างเดียวกับน่องข้างที่ต้องการฝึก
-หาอุปกรณ์เสริม หรือ พื้นที่สูงกว่าระดับปกติ เพื่อทำ ให้เขย่งเท้าได้

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

 -นำ น่องข้างที่ต้องการฝึกวางที่ตำ แหน่งที่กล่าวข้างต้น โดยกระดกปลายเท้า
-เขย่งน่องขึ้นให้สูงที่สุด โดยเหยียดเข่าตึง

 

 

 

 

 

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น