EZ-Bar Lying Triceps Extension

 

EZ-Bar Lying Triceps Extension, DfitT

EZ-Bar Lying Triceps Extension

วิธีปฏิบัติ

EZ-Bar Lying Triceps Extension, DfitT

EZ-Bar Lying Triceps Extension

 

 

จับบาร์ในลักษณะควำ่ มือแคบกว่าหัวไหล่ เล็กน้อย
นอนหงายบนม้านั่งแขนเหยียดตึงเหนือหัวไหล่ หลังโค้งเล็กน้อยตามธรรมชาติ หรือ เรียบติดม้านั่ง

EZ-Bar Lying Triceps Extension

EZ-Bar Lying Triceps Extension


 เริ่มต้นงอข้อศอก นำ บาร์ใกล้กับหน้าผาก หรือ สูงกว่าโดยแขนส่วนบนไม่ขยับ
ค้างไว้สักครู่ จากนั้นนำ บาร์กลับสู่ท่าเริ่มต้น

 

 

ข้อควรระวัง

Wrong EZ-Bar Lying Triceps Extension

Wrong EZ-Bar Lying Triceps Extension

 

การขยับแขนช่วงบนขณะ งอศอก
การเหยียดแขนขณะบาร์ลงสู่พ้ืน ต้องเหยียดแขนตึง

Wrong EZ-Bar Lying Triceps Extension

Wrong EZ-Bar Lying Triceps Extension


รักษาลำ ตัวตั้งตรงทั้งขณะ บาร์ ขึ้น-ลง ไม่แอ่นหลัง หรือ โยกตัว

logo-DfitT

  โค้ช นพ

ใส่ความเห็น