ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับผู้ที่รักสุขภาพทุกๆท่านเข้าสู่ Blog น่ารู้ที่อัดแน่นด้วยสาระของ DfitT-Studio

เริ่มกันเลยครับ
First

First

แนะนำเทคนิคการออกกำลังกายอย่างเห็นผลรวดเร็ว กับการเริ่มต้นง่ายๆ...
Read More
เชือกยักษ์กับ Pole System

เชือกยักษ์กับ Pole System

พบ "เชือกยักษ์" กับการใช้งานที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด
Read More
Dynamic Warm up

Dynamic Warm up

เทคนิคการ Warm up
Read More
Battling rope work shop

Battling rope work shop

ครั้งแรกในเมืองไทยกับ Battling rope work shop at SSC Club
Read More

Bosu Side Plank

 

Bosu Side Plank, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Bosu Side Plank

Read More

Fit ball Plank

 

Fit ball Plank, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Fit ball Plank

Read More

ViPR skater

Ice skate, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Ice skate

Read More

ViPR Multi direction lunge

 Forward lunge

Forward lunge, ViPR Multi direction lunge, pt rama 3, PT Rama 3, PT RAMA III, pt rama III, PT Rama III, Dfitt-Studio, dfitt-studio, fitness, fittness, loss weight,  TRX, trx, Batting Rop, batting rop, Vipr, dfitt, DfitT

Forward lunge

Read More

Smart Toner Twist low to high

 

 Smart Toner Twist low to high

Smart Toner Twist low to high

Read More

Smart Toner Chest Press

DfitT-Studio, PT Rama 3

Smart Toner Chest Press

Read More

TRX Squat

 “TRX Squat”
TRX Squat, DfitT

TRX Squat

Read More

TRX Row

“TRX Row”
TRX Row

TRX Row

Read More

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

เรื่องของ “Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise”
DfitT-Studio

Single Leg Standing Dumbbell Calf Raise

Read More

EZ-Bar Lying Triceps Extension

 

EZ-Bar Lying Triceps Extension, DfitT

EZ-Bar Lying Triceps Extension

Read More